ไม่มีรายการในรถเข็น
สั่งก่อน 15:00 ส่งได้วันเดียวกัน
ประกาศ
 • ประกาศแจ้งปิดปรับปรุงพัฒนาระบบการชำระด้วยบัตรเครดิตชั่วคราว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ มีผลทำให้ลูกค้าไม่สามารถชำระผ่านช่องทางบัตรเครดิตได้ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 ทางร้านสุคติขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ

วัดที่ทางร้านส่งพวงหรีดได้ใน
จังหวัดตาก

(คลิกที่ชื่อวัดเพื่อเลือกพวงหรีด)

ด้านบน

ด้านบน

 • วัดเขาถ้ำ บ้านแพะ หมู่ที่ 7 ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก
 • วัดเขาลาน้ํา บ้านประจํารักษ์ หมู่ที่ 10 ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก

ด้านบน

 • วัดคลองสัก บ้านคลองสัก หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก
 • วัดโคกเจดีย์ บ้านชะลาด หมู่ที่ 5 ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก
 • วัดโคกพลู บ้านหนองหลวง ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

 • วัดฐิตราม บ้านห้วยยะอุ หมู่ที่ 1 ตำบลด่านแม่ละเมา อำเภอแม่สอด

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

 • วัดน้ำดิบ บ้านน้ำดิบ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด
 • วัดน้ำดิบ บ้านน้ำดิบ หมู่ที่ 6 ตำบลวังประจบ อำเภอเมืองตาก
 • วัดน้ำปุ บ้านตากตก หมู่ที่ 7 ตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก
 • วัดน้ำล้อม บ้านปากร้องห้วยจี้ หมู่ที่ 1 ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก
 • วัดเนินมะคึกวนาราม บ้านเนินมะคึก หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

 • วัดไผ่ล้อม บ้านเชียงทอง ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก
 • วัดไผ่สีซอ บ้านเนินมะลื่น หมู่ที่ 12 ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมืองตาก

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

 • วัดอมราวดี บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 6 ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด
 • วัดอรัญญเขต บ้านแม่สอด ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด
 • วัดอรัญญาวาส บ้านหนองพม่า หมู่ที่ 9 ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมืองตาก
 • วัดอัมพวัน บ้านป่ามะม่วง หมู่ที่ 2 ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก
สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 Sukati.com - ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว | เงื่อนไขการใช้