ไม่มีรายการในรถเข็น
สั่งก่อน 15:00 ส่งได้วันเดียวกัน
ประกาศ
 • ประกาศแจ้งปิดปรับปรุงพัฒนาระบบการชำระด้วยบัตรเครดิตชั่วคราว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ มีผลทำให้ลูกค้าไม่สามารถชำระผ่านช่องทางบัตรเครดิตได้ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 ทางร้านสุคติขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ

วัดที่ทางร้านส่งพวงหรีดได้ใน
จังหวัดอุตรดิตถ์

(คลิกที่ชื่อวัดเพื่อเลือกพวงหรีด)

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

 • วัดงิ้วงาม บ้านงิ้วงาม หมู่ที่ 5 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์

ด้านบน

ด้านบน

 • วัดช่องลม บ้านช่องลม หมู่ที่ 2 ตำบลหาดงิ้ว อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
 • วัดชายเขา บ้านชายเขา หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำริด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
 • วัดชำตก บ้านชำตก หมู่ที่ 8 ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย
 • วัดชำทอง บ้านชำทอง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแก่ง อำเภอตรอน
 • วัดชำสอง บ้านชำสอง หมู่ที่ 6 ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย
 • วัดชำหนึ่ง บ้านชำหนึ่ง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย
 • วัดไชยจุมพล บ้านไชยจุมพล หมู่ที่ 2 ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล
 • วัดไชยมงคล บ้านไชยมงคล หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำอ่าง อำเภอตรอน

ด้านบน

ด้านบน

 • วัดดงช้างดี บ้านดงช้างดี หมู่ที่ 3 ตำบลหาดกรวด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
 • วัดดงสระแก้ว บ้านดงสระแก้ว หมู่ที่ 5 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอลับแล
 • วัดดอกไม้ บ้านท่ามะเฟือง หมู่ที่ 2 ตำบลท่ามะเฟือง อำเภอพิชัย
 • วัดดอนแก้ว บ้านนอกด่าน หมู่ที่ 10 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล
 • วัดดอนค่า บ้านต้นงั่ว หมู่ที่ 9 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล
 • วัดดอนไชย บ้านคุ้ม หมู่ที่ 4 ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล
 • วัดดอนมูลน้ำลอก บ้านน้ำลอก หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน
 • วัดดอนสัก บ้านนารฮี หมู่ที่ 3 ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล
 • วัดดอยแก้ว บ้านทุ่งแสนตอ หมู่ที่ 4 ตำบลแสนตอ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
 • วัดดอยแก้ว บ้านไร่ หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำอ่าง อำเภอตรอน
 • วัดดอยท่าเสา บ้านท่าเสา หมู่ที่ 8 ตำบลท่าเสา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
 • วัดดอยมูล บ้านน้ำท่วม หมู่ที่ 2 ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล
 • วัดดอยสวรรค์ บ้านเขาไก่เขี่ย หมู่ที่ 1 ตำบลวังแดง อำเภอตรอน
 • วัดด่านนาขาม บ้านด่านนาขาม หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
 • วัดด่านแม่คำมัน บ้านด่านแม่คำมัน หมู่ที่ 5 ตำบลด่านแม่คำมัน อำเภอลับแล
 • วัดเด่นกระต่าย บ้านเด่นกระต่าย หมู่ที่ 11 ตำบลผาจุก อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
 • วัดเด่นกระต่าย บ้านไร่เจริญ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านโคน อำเภอพิชัย
 • วัดเด่นด่าน บ้านเด่นด่าน หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านด่าน อำเภอเมืองอุตรดิตถ์

ด้านบน

 • วัดเต่าไห บ้านเต่าไห หมู่ที่ 3 ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

 • วัดนาคะนึง บ้านนาคะนึง หมู่ที่ 6 ตำบลนายาง อำเภอพิชัย
 • วัดนางลิง บ้านคลองกะชี หมู่ที่ 7 ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย
 • วัดนาทะเล บ้านนาทะเล หมู่ที่ 5 ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล
 • วัดนานกกก บ้านนานกกก หมู่ที่ 3 ตำบลนานกกก อำเภอลับแล
 • วัดนาน้อย บ้านนาน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลหาดงิ้ว อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
 • วัดนาป่าคาย บ้านนาป่าคาย หมู่ที่ 4 ตำบลป่าคาย อำเภอทองแสนขัน
 • วัดนาโป่ง บ้านนาโป่ง หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเสา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
 • วัดนายาง บ้านนายาง หมู่ที่ 4 ตำบลนายาง อำเภอพิชัย
 • วัดนาลับแลง บ้านนาลับแลง หมู่ที่ 5 ตำบลป่าคาย อำเภอทองแสนขัน
 • วัดนาอิซาง บ้านนาอิซาง หมู่ที่ 1 ตำบลนายาง อำเภอพิชัย
 • วัดนาอิน บ้านนาอิน หมู่ที่ 3 ตำบลนาอิน อำเภอพิชัย
 • วัดน้ำพี้ บ้านน้ำพี้ หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำพี้ อำเภอทองแสนขัน
 • วัดน้ำริดใต้ บ้านน้ำริด หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำริด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
 • วัดน้ำริดเหนือ บ้านน้ำริด หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำริด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
 • วัดน้ำวังหลวง บ้านน้ำวังหลวง หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านด่าน อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
 • วัดน้ำใส บ้านน้ำใส หมู่ที่ 1 ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล
 • วัดน้ำหมีน้อยสามัคคี บ้านน้ำหมีน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลผักขวง อำเภอทองแสนขัน
 • วัดนิคมพิชัย บ้านล๊อค 17 หมู่ที่ 8 ตำบลท่ามะเฟือง อำเภอพิชัย
 • วัดเนินชัย หมู่ที่ 10 ตำบลบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน
 • วัดเนินโพธิ์ บ้านซ่าน หมู่ที่ 6 ตำบลหาดกรวด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
 • วัดแนวคีรี บ้านม่อนดินแดง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเสา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

 • วัดฟากบึง บ้านฟากบึง หมู่ที่ 4 ตำบลนาอิน อำเภอพิชัย

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

 • วัดยางจุ้ม บ้านยางจุ้ม หมู่ที่ 3 ตำบลวังดิน อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
 • วัดยางโทน บ้านยางโทน หมู่ที่ 4 ตำบลวังดิน อำเภอเมืองอุตรดิตถ์

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

 • วัดวงษ์สวรรค์สุทธาวาส บ้านเต่าไหเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย
 • วัดวรดิตถาวาส บ้านตลิ่งต่ำ หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล
 • วัดวังกะพี้ บ้านวังกะพี้ หมู่ที่ 5 ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
 • วัดวังขอน บ้านวังขอน หมู่ที่ 7 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
 • วัดวังดิน บ้านวังดิน หมู่ที่ 1 ตำบลวังดิน อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
 • วัดวังแดง บ้านวังแดง หมู่ที่ 5 ตำบลหาดงิ้ว อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
 • วัดวังแดง บ้านวังแดง หมู่ที่ 3 ตำบลวังแดง อำเภอตรอน
 • วัดวังแดงหมู่สอง บ้านวังแดง หมู่ที่ 2 ตำบลวังแดง อำเภอตรอน
 • วัดวังตอ บ้านวังตอ หมู่ที่ 7 ตำบลไร่อ้อย อำเภอพิชัย
 • วัดวังตะเคียน บ้านวังตะเคียน หมู่ที่ 8 ตำบลผักขวง อำเภอทองแสนขัน
 • วัดวังถ้ำ บ้านวังถ้ำ หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำฉลอง อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
 • วัดวังเบน บ้านวังเบน หมู่ที่ 8 ตำบลบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน
 • วัดวังปรากฏ บ้านวังปรากฏ หมู่ที่ 2 ตำบลป่าคาย อำเภอทองแสนขัน
 • วัดวังโป่ง บ้านวังโป่ง หมู่ที่ 4 ตำบลผักขวง อำเภอทองแสนขัน
 • วัดวังโป่ง บ้านวังโป่ง หมู่ที่ 8 ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
 • วัดวังผักรุง บ้านวังผักรุง หมู่ที่ 3 ตำบลไร่อ้อย อำเภอพิชัย
 • วัดวังพะเนียด บ้านวังพะเนียด หมู่ที่ 5 ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย
 • วัดวังสะโม บ้านวังสะโม หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านดารา อำเภอพิชัย
 • วัดวังสัมโม บ้านวังสัมโม หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านดารา อำเภอพิชัย
 • วัดวังหมู บ้านวังหมู หมู่ที่ 4 ตำบลหาดกรวด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
 • วัดวังหิน บ้านวังหิน หมู่ที่ 4 ตำบลวังแดง อำเภอตรอน

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

 • วัดอรัญญิการาม บ้านหนองคำฮ้อย หมู่ที่ 4 ตำบลท่าเสา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
 • วัดเอกา บ้านปากคลอง หมู่ที่ 1 ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย
สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 Sukati.com - ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว | เงื่อนไขการใช้