ไม่มีรายการในรถเข็น
สั่งก่อน 15:00 ส่งได้วันเดียวกัน
ประกาศ
 • ประกาศแจ้งปิดปรับปรุงพัฒนาระบบการชำระด้วยบัตรเครดิตชั่วคราว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ มีผลทำให้ลูกค้าไม่สามารถชำระผ่านช่องทางบัตรเครดิตได้ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 ทางร้านสุคติขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ

วัดที่ทางร้านส่งพวงหรีดได้ใน
จังหวัดอยุธยา

(คลิกที่ชื่อวัดเพื่อเลือกพวงหรีด)

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

 • วัดคงษาสุทธาราม บ้านลาดน้ำเค็ม หมู่ที่ 1 ตำบลลาดน้ำเค็ม อำเภอผักไห่
 • วัดครุธาราม บ้านคลองสระบัว หมู่ที่ 5 ตำบลคลองสระบัว อำเภอพระนครศรีอยุธยา
 • วัดคลองตัน บ้านคลองตัน หมู่ที่ 5 ตำบลบางซ้าย อำเภอบางซ้าย
 • วัดคลองน้ำชา บ้านคลองน้ำชา หมู่ที่ 7 ตำบลท่าช้าง อำเภอนครหลวง
 • วัดคลองบุญ บ้านคลองควาย หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำเต้า อำเภอมหาราช
 • วัดคลองพุทรา บ้านคลองพุทธา หมู่ที่ 10 ตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน
 • วัดคานหาม บ้านคานหาม หมู่ที่ 4 ตำบลคานหาม อำเภออุทัย
 • วัดค่าย บ้านค่าย หมู่ที่ 1 ตำบลขวัญเมือง อำเภอบางปะหัน
 • วัดคู้สลอดวุฒิโสภณ บ้านคู้สลอดวุฒิโสภณ หมู่ที่ 6 ตำบลคู้สลอด อำเภอลาดบัวหลวง
 • วัดแค บ้านแค หมู่ที่ 4 ตำบลปากท่า อำเภอท่าเรือ
 • วัดแค บ้านเกาะลอย หมู่ที่ 2 ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา
 • วัดแคท่าเรือ บ้านโคกมะนาว ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าเรือ
 • วัดโคก หมู่ที่ 4 ตำบลพุทเลา อำเภอบางปะหัน
 • วัดโคกกรวด บ้านโคกกรวด หมู่ที่ 12 ตำบลโคกม่วง อำเภอภาชี
 • วัดโคกกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอภาชี
 • วัดโคกจินดาราม บ้านโคกแขก หมู่ที่ 7 ตำบลคลองตะเคียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา
 • วัดโคกจุฬา บ้านโคกจุฬา หมู่ที่ 9 ตำบลสามตุ่ม อำเภอเสนา
 • วัดโคกช้าง บ้านสามง่าม หมู่ที่ 1 ตำบลอุทัย อำเภออุทัย
 • วัดโคกทอง บ้านกุฎี หมู่ที่ 12 ตำบลกุฎี อำเภอผักไห่
 • วัดโคกโพธิ์ บ้านโคกโพธิ์ หมู่ที่ 7 ตำบลโพสาวหาญ อำเภออุทัย
 • วัดโคกม่วง บ้านโคกม่วง หมู่ที่ 1 ตำบลโคกม่วง อำเภอภาชี
 • วัดโคกมะยม บ้านโคกมะยม หมู่ที่ 5 ตำบลคานหาม อำเภออุทัย
 • วัดโคกสังข์ บ้านโคกสังข์ หมู่ที่ 7 ตำบลโคกม่วง อำเภอภาชี
 • วัดโคกเสือ บ้านโคกเสือ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา
 • วัดโคกหิรัญ หมู่ที่ 2 ตำบลบางชะนี อำเภอบางบาล

ด้านบน

 • วัดจงกลณี บ้านขวาง หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเจ้าสนุก อำเภอท่าเรือ
 • วัดจรเข้ไล่ บ้านคลองจรเข้ หมู่ที่ 2 ตำบลดอนทอง อำเภอเสนา
 • วัดจอมเกษ บ้านขยาย หมู่ที่ 2 ตำบลขยาย อำเภอบางปะหัน
 • วัดจักราช บ้านจักราช หมู่ที่ 6 ตำบลจักราช อำเภอผักไห่
 • วัดจันทร์ หมู่ที่ 1 ตำบลบางพระครู อำเภอนครหลวง
 • วัดจันทร์ประเทศ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา
 • วัดจันทาราม บ้านกบเจา หมู่ที่ 4 ตำบลกบเจา อำเภอบางบาล
 • วัดจำปา บ้านจำปา หมู่ที่ 4 ตำบลจำปา อำเภอท่าเรือ
 • วัดจุฬามณี บ้านกุ่ม หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอบางบาล
 • วัดเจดีย์แดง บ้านแดง หมู่ที่ 4 ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา
 • วัดเจริญธรรม บ้านวัด หมู่ที่ 3 ตำบลภาชี อำเภอภาชี
 • วัดเจ้าเจ็ดนอก บ้านสุขาภิบาลเจ้าเจ็ด ถนนสุขาภิบาลเจ้าเจ็ด หมู่ที่ 3 ตำบลเจ้าเจ็ด อำเภอเสนา
 • วัดเจ้าเจ็ดใน บ้านสุขาภิบาลเจ้าเจ็ด ถนนสุขาภิบาลเจ้าเจ็ด หมู่ที่ 3 ตำบลเจ้าเจ็ด อำเภอเสนา
 • วัดเจ้าปลุก บ้านเจ้าปลุก หมู่ที่ 4 ตำบลเจ้าปลุก อำเภอมหาราช
 • วัดเจ้าแปดทรงไตรย์ บ้านเจ้าแปด หมู่ที่ 2 ตำบลมารวิชัย อำเภอเสนา
 • วัดแจ้ง บ้านไผ่ล้อม หมู่ที่ 6 ตำบลพิตเพียน อำเภอมหาราช
 • วัดแจ้ง หมู่ที่ 1 ตำบลมหาพราหมณ์ อำเภอบางบาล

ด้านบน

ด้านบน

 • วัดช้าง บ้านช้าง หมู่ที่ 6 ตำบลศาลาลอย อำเภอท่าเรือ
 • วัดช้าง บ้านช้าง หมู่ที่ 3 ตำบลปากกราน อำเภอพระนครศรีอยุธยา
 • วัดช่างทอง บ้านช่างทอง หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะเรียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา
 • วัดช่างเหล็ก บ้านช่างเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลช่างเหล็ก อำเภอบางไทร
 • วัดช้างใหญ่ บ้านช้างใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร
 • วัดช้างใหญ่ บ้านช้างใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา
 • วัดชายนา บ้านชายนา หมู่ที่ 7 ตำบลเจ้าเจ็ด อำเภอเสนา
 • วัดชีปะขาว บ้านชีปะขาว หมู่ที่ 7 ตำบลบางประแดง อำเภอบางปะอิน
 • วัดชีโพน บ้านชีโพน หมู่ที่ 1 ตำบลผักไห่ อำเภอผักไห่
 • วัดชุมพล หมู่ที่ 3 ตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา
 • วัดชุมพลนิกายาราม หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน
 • วัดชุมแสง หมู่ที่ 2 ตำบลจำปา อำเภอท่าเรือ
 • วัดชูจิตธรรมาราม บ้านสนับทึบ หมู่ที่ 1 ตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย
 • วัดเชิงท่า บ้านเกาะเกิด หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน
 • วัดเชิงท่า บ้านเชิงท่า หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา
 • วัดเชียงรากน้อย บ้านเชียงรากน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางไทร
 • วัดไชยภูมิ หมู่ที่ 2 ตำบลชายนา อำเภอเสนา

ด้านบน

 • วัดซึก บ้านซีก หมู่ที่ 1 ตำบลพระแก้ว อำเภอภาชี

ด้านบน

 • วัดญาณเสน ถนนอู่ทอง หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา

ด้านบน

ด้านบน

 • วัดต้นสะตือ บ้านสวนพริก หมู่ที่ 5 ตำบลขยาย อำเภอบางปะหัน
 • วัดตนุ บ้านหันสัง หมู่ที่ 5 ตำบลหันสัง อำเภอบางปะหัน
 • วัดตรีพาราสีมาเขต บ้านสามเมือง หมู่ที่ 5 ตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง
 • วัดตลาด บ้านหันสัง หมู่ที่ 5 ตำบลหันสัง อำเภอบางปะหัน
 • วัดตลาดเกรียบ บ้านตลาด หมู่ที่ 5 ตำบลตลาดเกรียบ อำเภอบางปะอิน
 • วัดตองปุ บ้านตองปุ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพระนครศรีอยุธยา
 • วัดตะกู บ้านตะกู หมู่ที่ 4 ตำบลวัดตะกู อำเภอบางบาล
 • วัดตะโก บ้านตะโก หมู่ที่ 2 ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอภาชี
 • วัดตะเคียน บ้านตะเคียน หมู่ที่ 4 ตำบลขวัญเมือง อำเภอบางปะหัน
 • วัดตะโหนด บ้านตะโหนด หมู่ที่ 5 ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง
 • วัดตาลเอน บ้านตาลเอน หมู่ที่ 1 ตำบลตาลเอน อำเภอบางปะหัน
 • วัดตาลานใต้ บ้านตาลานใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอผักไห่
 • วัดตาลานเหนือ บ้านตาลาน หมู่ที่ 4 ตำบลตาลาน อำเภอผักไห่
 • วัดตำหนัก บ้านขวาง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าเจ้าสนุก อำเภอท่าเรือ
 • วัดตำหนักพระเจ้าทรงธรรม บ้านตำหนัก หมู่ที่ 1 ตำบลท่าเจ้าสนุก อำเภอท่าเรือ
 • วัดตึก ถนนอู่ทอง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา
 • วัดตึกคชหิรัญศรัทธาราม บ้านอำมฤต หมู่ที่ 7 ตำบลอมฤต อำเภอผักไห่
 • วัดตูม บ้านวัดตูม หมู่ที่ 3 ตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา
 • วัดโตนด บ้านบางเดื่อ หมู่ที่ 6 ตำบลบางเดื่อ อำเภอบางปะหัน
 • วัดโตนด บ้านโตนด หมู่ที่ 10 ตำบลข้าวเม่า อำเภออุทัย
 • วัดโตนด บ้านโตนด หมู่ที่ 5 ตำบลบางนางร้า อำเภอบางปะหัน
 • วัดโตนดเตี้ย บ้านโตนดเตี้ย หมู่ที่ 4 ตำบลอุทัย อำเภออุทัย

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

 • วัดภาชี หมู่ที่ 6 ตำบลภาชี อำเภอภาชี
 • วัดภูเขาทอง บ้านภูเขาทอง หมู่ที่ 2 ตำบลภูเขาทอง อำเภอพระนครศรีอยุธยา

ด้านบน

ด้านบน

 • วัดยม บ้านยม หมู่ที่ 1 ตำบลวัดยม อำเภอบางปะอิน
 • วัดยม บ้านยม หมู่ที่ 1 ตำบลวัดยม อำเภอบางบาล
 • วัดยมนาตามธรรม ถนนพหลโยธิน ตำบลชะแมบ อำเภอวังน้อย
 • วัดยวด บ้านเลียง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา
 • วัดยางนม บ้านยางนม หมู่ที่ 4 ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ
 • วัดย่านอ่างทอง บ้านย่านอ่างทอง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอผักไห่

ด้านบน

ด้านบน

 • วัดฤาไชย บ้านฤาไชย หมู่ที่ 5 ตำบลกุฎี อำเภอผักไห่

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

 • วัดศรีประชา บ้านคลอง 6 หมู่ที่ 1 ตำบลชะแมบ อำเภอวังน้อย
 • วัดศรีโพธิ์ บ้านคลองสระบัว หมู่ที่ 2 ตำบลคลองสระบัว อำเภอพระนครศรีอยุธยา
 • วัดศรีภวังค์ บ้านคลองสาร หมู่ที่ 1 ตำบลทับน้ำ อำเภอบางปะหัน
 • วัดศักดิ์ ถนนสายท่าเรือ-วังแดง หมู่ที่ 14 ตำบลศาลาลอย อำเภอท่าเรือ
 • วัดศาลาแดง บ้านศาลาแดง หมู่ที่ 5 ตำบลบางปะหัน อำเภอบางปะหัน
 • วัดศาลาปูน หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา
 • วัดศาลาลอย บ้านศาลาลอย หมู่ที่ 10 ตำบลศาลาลอย อำเภอท่าเรือ
 • วัดศิริสุขาราม บ้านโรงหลวง หมู่ที่ 4 ตำบลช่างเหล็ก อำเภอบางไทร
 • วัดศิวาราม บ้านคลองอ้ายซิ่ว ถนนโรจนะ หมู่ที่ 5 ตำบลลำตาเสา อำเภอวังน้อย
 • วัดเศวตศิลาราม บ้านลำโพธิทอง หมู่ที่ 7 ตำบลปลายกลัด อำเภอบางซ้าย

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 Sukati.com - ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว | เงื่อนไขการใช้