ไม่มีรายการในรถเข็น
สั่งก่อน 15:00 ส่งได้วันเดียวกัน
ประกาศ
 • ประกาศแจ้งปิดปรับปรุงพัฒนาระบบการชำระด้วยบัตรเครดิตชั่วคราว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ มีผลทำให้ลูกค้าไม่สามารถชำระผ่านช่องทางบัตรเครดิตได้ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 ทางร้านสุคติขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ

วัดที่ทางร้านส่งพวงหรีดได้ใน
จังหวัดกระบี่

(คลิกที่ชื่อวัดเพื่อเลือกพวงหรีด)

ด้านบน

ด้านบน

 • วัดเขาคราม บ้านเขาไม้แก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลเขาคราม อำเภอเมืองกระบี่
 • วัดเขาดิน บ้านเขาดิน หมู่ที่ 4 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม
 • วัดเขาพนม บ้านห้วยเสียด หมู่ที่ 5 ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม
 • วัดเขาสามหน่วย บ้านเขาสามหน่วย หมู่ที่ 3 ตำบลพรุดินนา อำเภอคลองท่อม

ด้านบน

 • วัดคงคาสุทธาวาส บ้านเขาดิน หมู่ที่ 4 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม
 • วัดคลองขนาน บ้านคลองขนาน หมู่ที่ 5 ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง
 • วัดคลองท่อมใต้ บ้านคลองท่อม หมู่ที่ 2 ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม
 • วัดคลองพน บ้านคลองพน หมู่ที่ 1 ตำบลคลองพน อำเภอคลองท่อม
 • วัดคลองแรด บ้านคลองแรด หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพน อำเภอคลองท่อม
 • วัดคลองสน บ้านคลองสน หมู่ที่ 6 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่
 • วัดคลองใหญ่ บ้านคลองใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลทับปริก อำเภอเมืองกระบี่
 • วัดควนไทรทอง บ้านห้วยสาร หมู่ที่ 2 ตำบลสินปุน อำเภอเขาพนม
 • วัดควนสบาย บ้านตลาดเก่า ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมืองกระบี่
 • วัดควนใหม่ บ้านควน หมู่ที่ 4 ตำบลพรุดินนา อำเภอคลองท่อม
 • วัดโคกเคี่ยม บ้านห้วยมัด หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยยูง อำเภอเหนือคลอง
 • วัดโคกยาง บ้านโคกยาง หมู่ที่ 4 ตำบลโคกยาง อำเภอเหนือคลอง

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

 • วัดถ้ำโกบ บ้านถ้ำโกบ หมู่ที่ 1 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม
 • วัดถ้ำเสือ บ้านหน้าชิง หมู่ที่ 1 ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่

ด้านบน

 • วัดทรายขาว บ้านทรายขาว หมู่ที่ 2 ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม
 • วัดทับปริก บ้านทับปริก หมู่ที่ 5 ตำบลทับปริก อำเภอเมืองกระบี่
 • วัดท่านุ่น บ้านท่านุ่น หมู่ที่ 4 ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง
 • วัดทุ่งปรือ บ้านทุ่งปรือ หมู่ที่ 4 ตำบลพรุเตียว อำเภอเขาพนม
 • วัดทุ่งสันติธรรม บ้านทุ่ง หมู่ที่ 1 ตำบลเขาคราม อำเภอเมืองกระบี่
 • วัดเทพพนม บ้านเทพพนม หมู่ที่ 10 ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม

ด้านบน

ด้านบน

 • วัดในช่อง บ้านในช่อง หมู่ที่ 2 ตำบลทับปริก อำเภอเมืองกระบี่
 • วัดในสระ บ้านในสระ หมู่ที่ 1 ตำบลเขาทอง อำเภอเมืองกระบี่

ด้านบน

 • วัดบางคราม บ้านบางคราม หมู่ที่ 4 ตำบลคลองท่อมเหนือ อำเภอคลองท่อม
 • วัดบางผึ้ง บ้านบางผึ้ง หมู่ที่ 5 ตำบลโคกยาง อำเภอเหนือคลอง
 • วัดบ้านน้ำขาว บ้านน้ำขาว หมู่ที่ 9 ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

 • วัดลำทับ บ้านลำทับ หมู่ที่ 5 ตำบลลำทับ อำเภอลำทับ

ด้านบน

ด้านบน

 • วัดหนองจิก บ้านหนองจิก หมู่ที่ 2 ตำบลเขาคราม อำเภอเมืองกระบี่
 • วัดห้วยคราม บ้านห้วยคราม หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยยูง อำเภอเหนือคลอง
 • วัดห้วยโต้ บ้านห้วยโต้ หมู่ที่ 4 ตำบลทับปริก อำเภอเมืองกระบี่
สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 Sukati.com - ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว | เงื่อนไขการใช้